NOTICE: Citizendium is still being set up on its newer server, treat as a beta for now; please see here for more.
Citizendium - a community developing a quality comprehensive compendium of knowledge, online and free. Click here to join and contribute—free
CZ thanks our previous donors. Donate here. Treasurer's Financial Report -- Thanks to our content contributors. --

User talk:Bessel Dekker

From Citizendium, the Citizens' Compendium
Jump to: navigation, search

Welcome!

Citizendium Getting Started
Register | Quick Start | About us | FAQ | The Author Role | The Editor Role
A dozen essentials | How to start a new article | For Wikipedians | Other
Home
Getting Started Organization Technical Help Content Policy Article Lists
Initiatives Communication Editor Policy Editorial Council Constabulary
Main Page

Welcome to the Citizendium! We hope you will contribute boldly and well. Here are pointers for a quick start. You'll probably want to know how to get started as an author. Just look at CZ:Getting Started for other helpful "startup" links, and CZ:Home for the top menu of community pages. Be sure to stay abreast of events via the Citizendium-L (broadcast) mailing list (do join!) and the blog. Please also join the workgroup mailing list(s) that concern your particular interests. You can test out editing in the sandbox if you'd like. If you need help to get going, the forums is one option. That's also where we discuss policy and proposals. You can ask any constable for help, too. Me, for instance! Just put a note on their "talk" page. Again, welcome and have fun! Hayford Peirce 17:50, 3 February 2010 (UTC)

Welkom

Bessel, welkom. Ik ken je naam heel goed van de Nederlandstalige Wikipedia, want ik lees af en toe "De Kroeg". Ik ben het meestal eens met wat je daar schrijft.

Het zal je hier veel beter bevallen dan op WP want we zijn hier beleefd en overleggen zorgvuldig over veranderingen. Als voorbeeld: de laatste paar dagen heb ik een discussie gehad over Edward Teller, de vader van de Amerikaanse waterstofbom. Als je de discussiepagina leest krijg je een indruk hoe we hier met elkaar omgaan.

Ik hoop dat je veel bij zal dragen! --Paul Wormer 22:38, 3 February 2010 (UTC)

  • Hartelijk dank voor de vriendelijke woorden, Paul. Hele opluchting, want ik heb zojuist mijn eerste edits in het grotemensenleven wel een beetje met trillende vingers gedaan! Ik ga eens gauw bij Edward Teller kijken, ben erg benieuwd. Vriendelijke groet, Bessel Dekker 00:03, 4 February 2010 (UTC)
  • Dat is een uiterst constructieve en coöperatieve discussie; het is duidelijk de bedoeling het artikel verder te helpen, en niet de eigen haan victorie te laten kraaien. Bewonderenswaardig. Bessel Dekker 00:13, 4 February 2010 (UTC)

Vondel

Bessel, I saw that you wrote a sentence about Joost van den Vondel. Very good, he deserves at least as much space as Lady Gaga. To help you on your way, I set up the article, template etc., things that are different here than on WP. Hope you will soon add some more material bringing the article out of the stub status (=3). --Paul Wormer 11:22, 27 February 2010 (UTC)

  • Thanks a lot, Paul. These are the things I am profoundly unfamiliar with, and it is a lrelief that they are well and truly in place. As for the task you have implicitly set me, it is daunting: Lady Gaga seems to contain 6683 words, all told. Fair enough, I'll try to devote 6684 to Vondel. However, might I be forgiven for planning fewer than 102 footnotes? My background reading (necessary but slightly time-consuming) simply will not amount to that much material!
  • On an even more serious note: Does CZ have a picture bank which may be looted — some sort of CZ Commons? Best regards, Bessel Dekker 14:42, 27 February 2010 (UTC)
Afbeeldingen zijn een probleem, de meeste moet je zelf vinden. Sommige medewerkers hier zijn nogal voorzichtig met vermenigvuldigingsrechten, maar persoonlijk neem ik het minder nauw, tenminste als het om oude werken gaat. Ik heb bijvoorbeeld niet zo lang geleden de anatomische les van het net geplukt. Mijn mening is dat als iemand er aanstoot aanneemt, het met een pennestreek (of is het pennenstreek?) weg is. Uit (ongeveer) dezelfde tijd als Vondel heb ik Louis of Nassau gejat.--Paul Wormer 15:40, 27 February 2010 (UTC)
Door mijn uitgeversachtergrond ben ik wat voorzichtiger. Ik weet niet of je de uitgebreide discussies op de WPd hebt meegekregen over de Aw, maar hoop slechts van niet. Maar: bedankt voor je mededeling, want nu weet ik tenminste dat ik zelf op zoek zal moeten, zover afbeeldingen al nodig zijn. Het is pennenstreek, maar vertel 'es, gebruiken we die spelling hier op CZ ook? Ik had nou zo gehoopt van niet :-). Vriendelijke groet, Bessel Dekker 20:50, 27 February 2010 (UTC)

Jeugd Vondel

Van zijne jeugd in Keulen is niets bekend, ook niet of hij daar school gegaan heeft, wat wij wel weten van zijne oudere zuster Clementia (geb. 1586). Tusschen 1594 en 1597, waarschijnlijk in 1595, verliet de familie Keulen en trok over Frankfort en Bremen naar Utrecht. Hier heeft de jonge Joost eenigen tijd school gegaan, doch ‘leerende niet dan leezen en schryven’ volgens Brandt. Spoedig daarna trok het gezin naar Amsterdam, waar de vader 27 Maart 1597 het poorterrecht kocht. Hij begon hier een handel in kousen en zijde, eerst waarschijnlijk op kleine schaal, maar die weldra zeer goed ging, zoodat later de jongste zoon te Leiden in de rechten kon gaan studeeren en eene reis naar ltalië doen.

[1]

--Paul Wormer 17:26, 27 February 2010 (UTC)

  • Dank je voor die link; die had ik nog niet. Ik had ook niet "when?" in de tekst moeten zetten; ik bedoelde dat ik dat nog moest opzoeken, en dat hoort natuurlijk niet in een gepubliceerde tekst. Ik beloof bij dezen plechtig dat ik handiger zal worden, maar beloof niet dat ik capabel zal blijken die belofte te houden! Nu eerst Molhuysen/Blok maar eens afdrukken. Nogmaals dank, Bessel Dekker 20:54, 27 February 2010 (UTC)

Tall tale

Hi Bessel,

caught with the goods: Tall tale is the current New Draft of the Week — you can see it featured on the Welcome Page. Thanks and congratulations! --Daniel Mietchen 22:35, 6 May 2010 (UTC)

  • Thanks a lot, Daniel! [I'm going to bask.] Bessel Dekker 10:45, 7 May 2010 (UTC)

Hallo

Hallo Bessel, ik wist niet dat je hier ook bent. Ben gewoon aan het rondkijken of het hier leuk is. Het concept bevalt mij eigenlijk wel. Groet. Revo Arka Giri Soekatno 17:36, 13 July 2010 (UTC)

  • Hallo Revo, Mag ik je dan van harte welkom heten? Met weinig recht misschien, want ik heb zelf weinig ervaring hier, en laat me te gauw weer af- en wegleiden. Maar ik hoop dat je blijft; je zult een aanwinst zijn voor CZ, en ik denk inderdaad dat het idee je, ook blijvend, zal bevallen! Selamat datang dus! Bessel Dekker 15:03, 16 July 2010 (UTC)